De WKR in 2021, wat kan er veranderen?In september zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2021 gepresenteerd. Deze Miljoenennota kan gevolgen hebben voor de werkkostenregeling; de regeling in de loonbelasting voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever aan de werknemer worden gegeven in het kader van de dienstbetrekking 

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met deze regeling kunnen ondernemers een deel van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) onbelast besteden aan bijvoorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor werknemers, maar ook bedrijfsfeesten en het jaarlijkse kerstpakket. Werkgevers kunnen zelf bepalen in welke mate en voor welke vergoedingen en verstrekkingen zij de vrije ruimte willen gebruiken. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaal je als werkgever geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte is een eindheffing van toepassing. Ondernemers hoeven hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.  

Tijdelijke verruiming
Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte per werkgever 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,2% van het restant van de loonsom. Na de uitbraak van de coronacrisis is de vrije ruimte verhoogd: 3% voor de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Met deze verruiming kunnen ondernemers hun werknemers naast de gebruikelijke iets extra's geven zoals een cadeaubon. 

Verlaging in 2021
Deze verruiming is helaas van tijdelijke aard. In het nieuwe Belastingplan is voorgesteld om het percentage van 1,2% per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. De middelen die als gevolg van deze verlaging vrijkomen, worden aangewend ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten. 

Bron: Ondernemersplein.nl, Studio Nextens


Afbeelding van 3D Animation Production Company via Pixabay 
NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Auteur: Sofie Fest

Tags: WKR Relatiegeschenk miljoenennota prinsjesdag bedrijfsfeest kerstpakket
Algemene voorwaarden | privacy statement