Turismo de Portugal reikt het keurmerk Clean & Safe uit aan bedrijvenDe toeristische sector in Portugal is zich aan het voorbereiden op het hervatten van activiteiten. Ondernemingen in de toeristische sector, in toeristisch entertainment en reisbureaus kunnen vanaf heden het keurmerk “Clean & Safe” aanvragen (het gaat daarbij om bedrijven die ingeschreven staan bij de Autoridade Turística Nacional). Het keurmerk onderscheidt ondernemingen die voldoen aan de vereisten van hygiëne tegen de verspreiding van COVID-19 en andere infecties. Het versterkt het vertrouwen van de toerist in de reisbestemming.

Het keurmerk is gratis, vrijblijvend en één jaar geldig. Het vereist bij bedrijven het invoeren en naleven van een protocol conform de eisen van het Portugees Instituut voor Volksgezondheid. Hierin zijn veiligheidsregels vastgesteld voor toeristische activiteiten om besmettingsrisico’s te vermijden.

Het “Clean & Safe”-keurmerk kan vanaf 24 april online worden aangevraagd op de sites van Turismo de Portugal: RNET (Nationaal Register van Toeristische Ondernemingen), RNAAT (Nationaal Register van Bedrijven in het Toeristisch Entertainment) en RNAVT (Nationaal Register van Reisbureaus). Dit keurmerk is direct gekoppeld aan het inschrijvingsnummer van de onderneming.

Nadat de ondernemingen een Verklaring van Commitment hebben afgegeven, mogen zij het keurmerk “Clean & Safe” voeren. Dat mag fysiek op locatie zijn, maar ook op de diverse digitale platformen. Turismo de Portugal gaat in samenwerking met de bevoegde autoriteiten willekeurige steekproeven uitvoeren bij de deelnemende ondernemingen.

Met deze maatregel wil de Autoridade Turística Nacional niet alleen informatie verstrekken over de minimale vereisten qua hygiëne en schoonmaak van de bedrijven, maar ook Portugal promoten als veilige bestemming qua preventie van verspreiding van het virus, middels een gecoördineerde aanpak door de sector als geheel.

Het certificaat is binnenkort ook beschikbaar voor andere sectoren, als antwoord op de grote belangstelling.

Tags: Portugal Keurmerk Corona-crisis
Algemene voorwaarden | privacy statement