Provincie Utrecht stelt Stimuleringsfonds Kennisevenementen opnieuw beschikbaarRegio Utrecht is dé hotspot in Europa voor gezond stedelijk leven en een wereldwijd concurrerende bestemming in het hart van Nederland. Pioniers op het gebied van gezondheidszorg, biowetenschappen, digitale media en duurzaamheid hebben van de regio een innovatiehaard gemaakt. De beste academische instellingen van het land werken samen met vooruitstrevende bedrijven om een uniek geschoolde beroepsbevolking af te leveren. Kennisevenementen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Daarom stelt sinds 2022 de provincie Utrecht het Stimuleringsfonds Kennisevenementen opnieuw beschikbaar.

De provincie Utrecht investeert met het Stimuleringsfonds in de acquisitie van meerdaagse nationale én internationale wetenschappelijke congressen die aansluiten bij een gezonde stad en regio van en voor iedereen. De thema’s die hierbij aansluiten zijn gezond, groen en slim. De subsidie is bedoeld voor non-profit organisaties, nationale of internationale wetenschappelijke instellingen/verenigingen of een bevoegd vertegenwoordiger daarvan.

De subsidie kan aangevraagd worden tot 1 januari 2026 en wordt verstrekt als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Namelijk;

-    Het is een nieuw kennisevenement (op de thema’s groen, gezond en/of slim) in de provincie Utrecht;
-    er is sprake van een bijeenkomst van minimaal 1 dagdeel waaraan tenminste 50 personen deelnemen;
-    en in geval van een internationaal kennisevenement, ten minste 50% van de deelnemers uit het buitenland komt. 

Voor zowel nationale als internationale kennisevenementen geldt dat de subsidie tot maximaal de hoogte van de totale subsidiabele kosten bedraagt. Tot de subsidiabele kosten behoren alle toerekenbare kosten van het betreffende kennisevenement, zoals kosten van de organisatie, de locatie, de catering en de marketing. Verder geldt:

-    Nationaal kennisevenement: de subsidie bedraagt ten hoogste 7,50 euro per deelnemer per dag tot een maximum van 7.500 euro.
-    Internationaal kennisevenement: de subsidie bedraagt ten hoogste 10 euro per deelnemer per dag tot een maximum van 15.000 euro.

Wil je meer weten over het Stimuleringsfonds en de mogelijkheden? Het Utrecht Convention Bureau helpt je graag verder.

 
NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Tags: Congresbestemming utrecht Utrecht Convention Bureau Monique Andre de la Porte Kennisevenement Stimuleringsfonds Kennisevenementen Provincie Utrecht
Algemene voorwaarden | privacy statement