Vergader-expert Konftel behaalt opnieuw 'Climate Neutral'-certificeringKonftel, specialist op het gebied van collaboration-oplossingen, heeft voor het derde jaar op een rij de 'Climate Neutral'-certificering ontvangen. Zij versterkten de duurzame status die ze al hadden nog meer door de aankondiging van een reeks 'groene' initiatieven.

Konftel ontving als eerste in het segment Unified Communications (UC) de certificering 'Climate Neutral'. De status Climate Neutral Certified betekent dat alle uitstoot van broeikasgassen is gecompenseerd, in alle aspecten van het bedrijf, van productie en productverpakking tot transport.

Konftel is onderdeel van een groeiende groep van meer dan 260 merken die voldoen aan de klimaatneutraal-norm. Deze norm is gebaseerd op drie stappen die deze bedrijven moeten nemen:

•    Meting van de CO2-uitstoot in 2021
•    Aanschaf van geverifieerde carbon credits om deze 'footprint' te compenseren
•    Implementatie van plannen om de uitstoot in 2022 en daarna te verminderen

Samen hebben deze merken tot op heden 783.768 ton CO2 gemeten en gecompenseerd. In het kader van de toezeggingen voor dit jaar wil Konftel het gebruik van plastic zakjes bij de meest populaire producten met 50% verminderen. Daarnaast wil Konftel het aandeel duurzame energie in de belangrijkste productiefaciliteiten verhogen en het woon-werkverkeer van het personeel met 40% verlagen.

Bijzonder klimaatbewust
In deze tijd van flexibel werken, met een enorme behoefte aan hardware voor vergaderen en online samenwerken, is bescherming van de aarde voor Konftel minstens zo belangrijk als het leggen van connecties over de hele wereld, aldus Hoofd Marketing Stefan Eriksson.

"Als je bij Konftel koopt, koop je 'bijzonder klimaatbewust, omdat je weet dat onze productieprocessen netto geen CO2-uitstoot veroorzaken. Wij vinden dat elk bedrijf klimaatneutraal zou moeten produceren en in de aarde moet investeren. Het gaat om het meten, compenseren en terugdringen van emissies zodat we tegen 2050 geheel klimaatneutraal produceren.

Hij vervolgt: "We dragen op allerlei effectieve manieren bij. Zo willen we het gebruik van polyetheen zakjes in onze productverpakkingen voor de Konftel 800-conferentietelefoons en Konftel Cam20- en Konftel Cam50-camera's tegen 2023 met 50% verminderen. Voor kabels en andere kleine onderdelen die nu in plastic zakjes zitten, stappen we over naar biologisch afbreekbare zakjes of, indien mogelijk, helemaal geen verpakking.
 
"Daarnaast streven we ernaar om het aandeel duurzame energie in onze belangrijkste productielocaties in 2023 met 10% te verhogen. Bovendien willen we het woon-werkverkeer met de auto drastisch terugdringen vergeleken met het niveau van vóór de coronapandemie. Als we een hybride werkstijl met flexibele werkplekken stimuleren, hoeven medewerkers minder op kantoor te zijn en dus minder te reizen."

Zijn positieve opmerkingen worden bevestigd door Austin Whitman, CEO van Climate Neutral, een non-profitorganisatie die zich inzet voor het elimineren van CO2-uitstoot. Hij zegt: "Climate Neutral-gecertificeerde bedrijven laten de wereld zien dat het mogelijk én essentieel is om acties te ondernemen die bijdragen aan klimaatverandering.  In slechts drie jaar tijd heeft het groeiende aantal Climate Neutral-gecertificeerde merken een krachtige beweging op gang gebracht die bedrijven en consumenten zinvolle manieren biedt om nu maatregelen te nemen. Gecertificeerde merken lopen voorop doordat ze erkennen dat we wat moeten doen aan klimaatverandering. Ze vinden dat alle bedrijven onmiddellijk zelf actie moeten ondernemen om hun CO2-uitstoot naar nul terug te brengen, en ze betrekken nu ook hun klanten bij deze belangrijke kwestie."

Hij voegt eraan toe: “Konftel en onze andere Climate Neutral-gecertificeerde merken gaan voorop in de wereldwijde overgang naar een netto-nul-economie door te doen wat iedereen meteen zou moeten doen: het meten, compenseren en verminderen van hun CO2-uitstoot. Ons certificeringslabel helpt consumenten deze merken te herkennen. Het is een herkenbaar en vertrouwd symbool dat alledaagse aankopen omzet in zinvolle positieve actie voor het klimaat."

Wereldwijde projecten ondersteund
Door te investeren in wereldwijde 'carbon credits' kan er worden gewerkt worden aan bosbehoud, duurzame energie en aan technologieën om CO2 op te vangen.  Bosbehoud in Zimbabwe, waterfiltratie in Cambodja, hernieuwbare energie in India, schone elektriciteit in Indonesië, vermindering van stortplaatsgas in de VS en het uitdelen van schone kooktoestellen in Mali zijn enkele van de vele projecten die tot dusver door Konftel werden gesteund. Nieuwe initiatieven voor dit jaar zijn onder meer verbeterd bosbeheer in de VS, zonne- en windenergie in China, biomassa in India en herbebossing in Costa Rica.

Stefan Eriksson benadrukt: “Wij merken dat dit van groot belang is voor onze klanten, onze partners en onze medewerkers. Wij hebben het tot een centraal streven van onze organisatie gemaakt, omdat het juist is om dat te doen. Het juiste vanuit commercieel oogpunt, maar ook vanuit milieu- en ethisch oogpunt.

“Als klanten bij ons kopen, weten ze dat ze zaken doen met een organisatie welke geen CO2-footprint heeft: nul netto-uitstoot. Dit is een belangrijke intentieverklaring. De technologie die wij produceren past bij onze klimaatneutrale filosofie. Meer videoconferentie-gesprekken betekent minder auto- en treinreizen, minder vluchten, minder drukke kantoren, minder verbruik van gas en elektriciteit. Het zijn twee strategieën die elkaar aanvullen. Wie kiest voor Konftel kan daadwerkelijk met een gerust klimaatgeweten vergaderen, vanaf de allereerste meeting."
 
NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Tags: Konftel vergaderen Online Vergaderen duurzaam organiseren
Algemene voorwaarden | privacy statement