Blik achter de schermen bij CLC-VECTA: verenigingswerk in crisistijd (week van 20-24 april)Het was de week waarin we met spanning uitkeken naar de persconferentie van 21 april en de eventueel daarin aangekondigde verruiming van maatregelen. De uitkomsten vielen tegen en leiden bijna tot een gevoel van verslagenheid. Een persoonlijk bericht van Riemer Rijpkema aan leden dat we ons nu vooral niet uit het veld moeten laten slaan en met nog meer energie onze acties gaan intensiveren volgde direct de ochtend na de persconferentie. De nadruk daarin:  
  1.  Het afmaken en met voorrang indienen van de 1,5 meter protocollen
  2. Het onder de aandacht brengen van het feit dat (zakelijke) bijeenkomsten binnen de richtlijnen van het RIVM kunnen plaatsvinden en volgens de goedgekeurde protocollen en ook door lokale autoriteiten kunnen worden gecontroleerd
  3. Het verkrijgen van een pakket en steunmaatregelen voor onze branche

1,5 meter protocol 
Het 1,5 meter protocol krijgt steeds meer vorm. Het bepalen van de norm voor het aantal m2 per bezoeker levert nog wel uitdagingen op alsook bepaalde criteria voor de toetsing, zoals handhaving. De uitwerking daarvan in het huidige concept vraagt nog extra aandacht.

Interviews in dagbladen 
Met een artikel in het Algemeen Dagblad en het Financieel Dagblad hebben we aandacht kunnen vragen voor het belangrijke onderscheid tussen kleinschaligere / besloten events en grootschalige publieksevenementen. Daar waar voor het laatste een verbod geldt tot 1 september, is dat zeer zeker niet het geval voor zakelijke events die, binnen de richtlijn van het RIVM (waar we met de protocollen invulling aan geven), prima mogelijk moeten zijn. Om dat verbod te verduidelijken en in de gevolgen voor geplande events, publiceerden we ook een toelichtend artikel op de vraag wanneer een evenementen nou precies vergunnings- of meldingsplichtig is.

Steunmaatregelen 
Aan het extra pakket aan steunmaatregelen is afgelopen doorgewerkt. De eerdere inspanningen van de werkgroep op een ‘brandbrief’ zijn gedeeld met het EventPlatform, verfijnd en getoetst bij belangenvereniging en ingehuurde experts op het gebied van lobbyen. Een tweede brandbrief aan EZK werd opgesteld in samenwerking met de VVKR over de ontstane problemen naar aanleiding van de Richtlijn Pakketreizen, de uitgifte van vouchers door luchtvaartmaatschappijen (en de voorwaarden daaraan verbonden) en de druk die te verwachten is bij garantiefondsen als SGR(Z) en GGTO en wat daarvoor nodig is.
 
Wijhelpengraag.nu
Het was ook de week waarin we ongelooflijk veel aandacht kregen voor ons wijhelpengraag.nu initiatief. Gedragen door leden, branchegenoten, vakmedia en ondernemersverenigingen als VNO-NCW en ONL, heeft het initiatief enorm bijgedragen aan de zichtbaarheid van onze mooie branche en geweldige leden die allerhande hulp aanbieden. De eerste hulpvragen zijn ook ontvangen en worden door enkele leden nu ingevuld. Daarover binnenkort meer. De radiospot is vanaf afgelopen weekend tot en met komende donderdag ook nog te beluisteren op New Business Radio en in al onze uitingen heeft het initiatief een belangrijke positie gekregen. Zo is ons huisstijlbeeld op de website voor het eerst in jaren vervangen voor een nieuw beeld. We hebben daarbij ook gelijk onze homepage iets aangepast; een duidelijke, directe doorlink naar al onze corona informatie.  
 
Werkkostenregeling verruimd
Op vrijdag presenteerde Staatssecretaris Vijlbrief een fiscaal pakket dat ondernemers moet helpen de coronacrisis door te komen. Daarin heel goed nieuws voor onze branche als direct resultaat van onze lobby; de werkkostenregeling wordt tijdelijk verruimd naar 3%. Het tweede resultaat op dat vlak kwam in de vorm van een internationale actieagenda die VNO-NCW Nederland en MKB Nederland publiceerden waaraan CLC-VECTA een bijdrage leverde aan de totstandkoming.
 
NOW-regeling en overwerk
Omdat we als CLC-VECTA voortdurend relevante kennisartikelen, tips en inspiratie willen delen, publiceerden we vorige week ook nog een kennisartikel over de NOW regeling met betrekking tot overwerk. Een belangrijk aandachtspunt als de loonsom in januari, door betaling van overwerk, hoger was dan in de maanden waarover NOW is ontvangen. En ook de wekelijkse podcast, met deze week Han Leenhouts van Sales & Pepper, ontbrak niet.

Arbocatalogus 
Hoewel corona gerelateerde werkzaamheden logischerwijs de meeste tijd in beslag nemen, zijn er ook nog andere activiteiten die we gaande houden. Deze week was dat de optimalisering van de Arbocatalogus voor tentoonstellingsbedrijven. Veilige werkomstandigheden zijn belangrijk. De Arbocatalogus helpt bij het nemen van maatregelen op risicosituaties die uit de RisicoInventarisatie en – Evaluatie blijken. In de komende weken wordt door onze partner ArboNed gewerkt aan deze optimalisatie; enerzijds door bestaande modules up-to-date te brengen, anderzijds om modules toe te voegen. Komende week wordt gestart met interviews bij enkele leden om invulling te kunnen geven aan de module Psychosociale Arbeidsbelasting. Een belangrijke toevoeging vanwege de verantwoordelijkheid van werkgevers om PSA te voorkomen.

CLC-VECTA zoom-in sessie 
Tot slot nog een nieuw initiatief om vooral in contact te blijven en leden onderling met elkaar te kunnen blijven verbinden; een wekelijkse CLC-VECTA zoom-in sessie (via Zoom). Elke vrijdag om 13.00 met maximaal 10 leden zoomen we in op onze activiteiten en is er ruimte voor vragen en persoonlijke input. We zijn gestart met toeleveranciers in de beurzensector en dat beviel enorm goed. Daarom blijven we dit voorlopig zeker doen, mogelijk dat we zelfs de frequentie nog iets gaan verhogen. Komende vrijdag in ieder geval een zoom-in sessie met organisatoren. Een uitnodiging volgt dinsdag.
NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Tags: Corona-crisis CLC-VECTA Branchevereniging
CLC-VECTA | bekijk uitgebreid bedrijfsprofiel
De Corridor 5C
3621 ZA
Breukelen
Nederland
Algemene voorwaarden | privacy statement