Zuivere zoekresultaten en betrouwbare reviews: MeetingReview.comBetrouwbaarheid van de reviews en de onafhankelijkheid van het platform zijn voor ons altijd het uitgangspunt geweest. Want alleen dan krijgen de gepubliceerde reviews die vooral door de locaties en diensten zelf worden verzameld waarde. Zo hebben we in 2017 samengewerkt met de onderzoekers die in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt de misstanden over reviews en de commerciële beïnvloeding van de zoekresultaten hebben onderzocht (lees hier het rapport).

Bij MeetingReview zijn we na 4 jaar blij met het voorstel voor de aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Specifiek gaat het dan om artikel 193g, waar aan onderdeel w de volgende onderdelen worden toegevoegd:

x. het verschaffen van zoekresultaten in reactie op een online zoekopdracht van een consument zonder duidelijk aan te geven dat het een betaalde reclame betreft of er een betaling is gedaan die specifiek was bedoeld om een hogere rangschikking voor producten te verkrijgen;

Kortom, betaalde zoekresultaten moeten ook als zodanig worden getoond. Dit heeft nogal wat consequenties. Als je gaat betalen om negatieve beoordelingen te verwijderen krijg je ook een hogere gemiddelde reviewscore. Het gaat dus niet alleen om het betalen voor positieve reviews.

z. beweren dat beoordelingen van producten zijn ingediend door consumenten die het product daadwerkelijk hebben gebruikt of aangekocht, zonder dat de handelaar redelijke en proportionele stappen heeft genomen om na te gaan of deze beoordelingen daadwerkelijk afkomstig zijn van dergelijke consumenten;

Voor geregistreerde reviews is dat nog niet zo eenvoudig. Zo was het bij restaurants een tijdje een trend om alleen de review toe te staan van degene die de rekening betaalt. Helaas mis je dan reviews van veel tevreden gasten. Echter, bij publicaties van reviews onder een anonieme gebruikersnaam is het voor de locatie niet eenvoudig om de echtheid na te gaan.

aa. het plaatsen of doen plaatsen van valse beoordelingen of aanbevelingen van consumenten of op misleidende wijze voorstellen van consumentenbeoordelingen of sociale media-aanbevelingen, teneinde producten te promoten.

Controle van gegevens en actieve redactie is een kostbare aangelegenheid, maar wat MeetingReview betreft toch echt de kern van geregistreerde reviews en daarmee de betrouwbaarheid. Blij dus dat deze toevoeging nu ook eindelijk wettelijk wordt toegevoegd!

NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Auteur: Marco Kole

Tags:
Algemene voorwaarden | privacy statement