Intelligente video-oplossingen zijn de fysieke handdruk van het online vergaderenAlle succesvolle bedrijfsleiders maken ooit in hun carrière een eureka moment mee die hun manier van denken over leiderschap verandert. Voor velen leidt dit moment niet per se tot een evolutie in de dienst of het product dat zij aanbieden, maar juist in de kwaliteit en authenticiteit van hun relaties met anderen. Oftewel, niet wélke zaken ze doen, maar hóe ze dat doen. Ze zijn zich bewust dat de manier waarop ze zich gedragen en presenteren – zelfs op de meest subtiele manieren – een grote invloed kan hebben op de resultaten. Daarnaast heeft het ook invloed op het vertrouwen van anderen in hen. 

Vertrouwen is niet alleen maar je leven in iemands handen leggen. In vele opzichten gaat het om het tonen van empathie en je ware ik, zodat anderen vertrouwen krijgen in hun interacties met jou. In een bedrijf moeten alle belanghebbenden – waaronder werknemers, klanten, investeerders en media – vertrouwen hebben in het leiderschap van de organisatie. Zij moeten er van uit kunnen gaan dat de personen aan het roer de juiste financiële beslissingen nemen, integer zakendoen, en hun werknemers inspireren om een tandje bij te zetten.

In het verleden vertrouwden mensen voornamelijk op persoonlijke interacties om de authenticiteit en betrouwbaarheid van een persoon te beoordelen. Door zichtbare, en soms nauwelijks waarneembare, signalen op te pikken maken mensen instinctieve beslissingen over deze eigenschappen. Met de opkomst van hybride en op afstand werken wordt dit voor de meesten vanaf nu via video beoordeeld. Hoe we op video overkomen, en de kwaliteit en helderheid van het beeld zijn van cruciaal belang voor de eerste indruk. In plaats van face to face vertrouwen op bouwen, gebeurt dit nu via video: een van de voornaamste plaatsen waar we onze indrukken over elkaars betrouwbaarheid, integriteit en bekwaamheid opdoen. 

Snel oordelen is echt en visueel
We denken graag dat we beredeneerd en rationele oordelen vellen over de persoonlijke kenmerken en capaciteiten van mensen. Is dit niet ook hoe we hopen dat anderen ons beoordelen? Steeds meer gegevens tonen echter aan dat dit niet het geval is. 

Training Industry, een toonaangevende adviseur op het gebied van leren en ontwikkelen van vaardigheden, onderzocht de psychologie van perceptie en wat het vertrouwen in leiders drijft. In een blog merkten zij op: “Mensen zijn visueel scherpzinnig. We zijn experts in het opmerken van visuele signalen, vervolgens geven we snel betekenis aan die signalen. Het onderzoek is overtuigend: binnen enkele seconden wanneer we iemand ontmoeten letten we op zijn of haar lichaamsgrootte en -vormen, haarkleur, gezichtsuitdrukkingen, kleding, schoenen, en stemtoon. Als deze eerste indrukken negatief zijn zullen we snel secundaire eigenschapskenmerken toewijzen zoals apathie, slordigheid, gebrek aan professionaliteit, enzovoort. Deze toewijzing tast automatisch ons vertrouwen aan.

De associatie van Psychologische Wetenschappen publiceerde soortgelijke bevindingen. Zij ontdekten dat mensen goed zijn in het snel en accuraat beoordelen van feiten die van nature moeilijk lijken te voorspellen. Zoals hoeveel geld een directeur voor een bedrijf gaat binnenhalen in een bepaald jaar. De persoonlijkheidskenmerken die worden afgeleid van de gezichten van leidinggevenden voorspelen de leiderschapskwaliteiten zoals winst. Dit toont aan dat eerste indrukken een grote invloed hebben op de manier waarop mensen tegen de bekwaamheid van het leiderschap van een directeur aankijken. 

Video is het raam naar de werkwereld
We leven in een tijd waar we concrete meningen hebben over leiders, beroemdheden en andere publieke figuren. Deze zijn grotendeels gebaseerd op video's die we van hen hebben gezien, ook al kennen we ze niet en zullen we ze waarschijnlijk ook nooit kennen. Het is geen geheim dat video steeds centraler in ons leven staat. Van sociale media tot werk, mensen besteden elke dag steeds meer tijd aan video. 
Voor veel volwassen wordt deze overgang naar een videolifestyle grotendeels gedreven door de verschuiving naar remote en hybride werken. We kijken niet alleen meer naar video, maar presenteren zo ook bijna elke dag. Uit het Hybrid Ways of Working 2022 Global Report van Jabra blijkt dat 80% van alle vergaderingen wereldwijd virtueel plaatsvinden, en slechts 20% volledig fysiek. De manier waarop we ons aan andere presenteren speelt een cruciale rol in de manier waarop we worden gezien.  

Voor de pandemie vereisten onze zakelijke interacties en succes persoonlijke representatie om onszelf professioneel en geloofwaardig te maken tegenover belanghebbenden. Omdat deze interacties vaak fysiek plaatsvonden waren kleding en stevige handdrukken van belang. Deze codes van professionalisme en vertrouwen zijn herschreven sinds de interacties nu virtueel plaatsvinden. Veel leidinggevenden houden belangrijke gesprekken rechtstreeks vanaf hun bureau. Ze vertrouwen op hun eigen vaardigheden en digitale hulpmiddelen om te communiceren en vertrouwen op te bouwen. 

Slechte videokwaliteit beïnvloedt de perceptie van de kwaliteit van de inhoud
Zoals eerder werd beschreven worden oordelen snel gemaakt. Dit betekent dat naast hoe we ons kleden en gedragen, de kwaliteit van de video – resolutie, belichting, de hoek – een grote invloed heeft op deze oordelen. Waarom hebben we anders geïnvesteerd in mooie vergaderzalen al die jaren? In plaats van een vergadering volgen vanuit een luxe vergaderzaal nemen veel leidinggevenden gewoon deel via hun laptopcamera. Welke invloed zou dit hebben op de manier waarop zij worden gezien?

Uit een gezamenlijk onderzoek van Brightcove en Screen Digest bleek dat video’s met slechte kwaliteit een negatieve impact kan hebben op bedrijven. Volgens 62% van de respondenten is de kans groter dat zij een merk negatief beoordelen wanneer deze slechte kwaliteit video’s publiceert. Bovendien zei 23% dat zij twee keer zouden nadenken om iets te kopen bij zo’n merk.

Merken zijn niet allen het domein van bedrijven: zo heeft iedereen een eigen persoonlijk merk. Het is duidelijk dat videokwaliteit een grote invloed heeft op de snelle oordelen van anderen. Warren Buffet zei “Het duurt twintig jaar om een reputatie op te bouwen, en vijf minuten om die te verpesten.” Op video tonen de gegevens aan dat dit zelfs in minder dan vijf seconden kan. 

Bouw vertrouwen op door meer controle uit te voeren op je imago 
Professor Laura Morgan Roberts van de University of Virginia Darden School of Business zegt het volgende: "Mensen observeren voortdurend gedragingen, en vormen hierbij theorieën over de bekwaamheid, karakter en inzet van iemand.” Wat binnen iemands referentiekader over jou valt, is in de meeste gevallen alle informatie waar zij over beschikken om een oordeel over ons te vellen. Met video spreken we natuurlijk letterlijk wanneer het gaat over inkadering. 

Een nieuwe generatie persoonlijke camera’s met ingebouwde, geavanceerde kunstmatige intelligentie is in de ontwikkeling. Deze veranderen de kwaliteit en de aard van de manier hoe mensen samenwerken op twee cruciale manieren: het leveren van uitstekende videokwaliteit in fysieke omgevingen, en het leveren van ervaringen die cruciaal zijn voor hybride werken.
Stel je bent aan het presenten met de ingebouwde camera van je laptop of een standaard webcam voor een helder raam (wat in het hybride tijdperk onvermijdelijk is). Voor de mensen die naar de video kijken lijk je een silhouet; zij zien namelijk alles achter jou terwijl jij gewoon een schaduw op de voorgrond bent. Zo zet je jezelf niet in het beste licht. Daarnaast kan deze slechte belichting leiden tot cognitieve dissonantie en stress, en de kwaliteit van zakelijke relaties en resultaten aantasten.

Tijdens vergaderingen bewegen we vaak heen en weer, terwijl we onze gedachten op een natuurlijke manier overbrengen. Voor fysieke vergaderingen is dit meestal geen probleem. Op video kunnen deze bewegingen echter vreemd overkomen, en ervoor zorgen dat het gezichtsveld vervreemd of zelfs verdwijnt. Dit is problematisch wanneer we proberen professioneel over te komen en effectief proberen te communiceren. Gelukkig biedt de ingebouwde kunstmatige intelligentie in videoapparatuur een oplossing: of je nu een meter van de camera afstaat, de intelligente video zorgt ervoor dat je altijd goed zichtbaar blijft. Dit gebeurt onopvallend, zodat je de beste indruk achterlaat terwijl je comfortabel op je werkplek zit.
Het gebruik van videoapparatuur die lichaamstaal en visuele signalen optimaliseert, en zorgt voor een tiptop uitstraling onder alle lichtomstandigheden is van cruciaal belang. Een hoge videokwaliteit heeft een positieve invloed op hoe je overkomt bij collega’s, partners en klanten. Daarnaast ondersteunt het de bedrijfsmissie, doel van samenwerking, en de professionaliteit en bekwaamheid die je uitstraalt in virtuele omgevingen. 

Dus de volgende keer dat je een belangrijke vergadering of presentatie bijwoont, laat jij je van je beste kant zien.

 
NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Tags:
Algemene voorwaarden | privacy statement