Conclusie Fieldlab Evenementen: Zelfs bij risiconiveau 4 nog veilige events mogelijkNa het analyseren van 24 testevenementen heeft Fieldlab evenementen haar analyses en aanbevelingen ingeleverd bij de Rijksoverheid. Gisteren werd er een uitgebreid persevent georganiseerd om de bevindingen met de branche en de media te delen. Het belangrijkste (en hoopgevende!) nieuws: met goede ventilatie en testen vooraf kunnen zelfs bij risiconiveau vier nog veilig evenementen worden georganiseerd.


Fieldlab Evenementen doet sinds februari van dit jaar onderzoek naar hoe evenementen veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd zonder de nu geldende anderhalve meter afstand. Tijdens maar liefst 24 testevents waar in totaal 60.000 mensen aan deelnamen, deed het Radboudumc en BUAS in samenwerking met Logistics Community Brabant door middel van metingen onderzoek naar contactmomenten in de bubbels en gedrag van bezoekers. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen vier verschillende type evenementen: binnen passief (congres), binnen actief (concert), buiten passief (voetbalwedstrijd) en buiten actief (festival). Universiteit Twente en BBA Binnenmilieu deden uitgebreid onderzoek naar de ventilatie van binnenlocaties en aan welke eisen deze zouden moeten voldoen om evenementen veilig te laten plaatsvinden. Daaruit bleek dat veel locaties een uitstekende ventilatie in huis hebben waardoor het risico op verspreiding via aerosolen kan worden verkleind, mits deze tijdens een event juist staat ingesteld.

Conclusies
Aan de hand van de onderzoeken heeft Fieldlab de volgende conclusies getrokken:  

-Hogere bezoekersaantallen bij evenementen zijn mogelijk, ook bij een hoger risiconiveau

-Onder voorwaarden is een 100% bezetting van de beschikbare capaciteit in het risiconiveau zorgelijk (stap 4 in het openingsplan) mogelijk, waarbij de huidige maatregelen van het RIVM worden vervangen door specifieke maatregelen per type event.

Risicomodel
Op basis van de data en inzichten die uit de praktijktesten naar voren zijn gekomen, heeft Fieldlab Evenementen een risicomodel ontwikkeld. In deze matrix staat welk type evenement bij welk risiconiveau kan worden georganiseerd en welke maatregelen dan genomen moeten worden. Aan de hand van dit model kunnen organisatoren evenementen zo organiseren dat deze veilig zijn voor de bezoekers. Volgens het model zouden er zelfs veilig festivals kunnen worden georganiseerd bij het risiconiveau ernstig.

Pre-testen helpt
Zeker bij verhoogde risiconiveaus helpt pre-testen. Wel is het belangrijk om de communicatie goed in te richten en dit mee te nemen in de customer journey. Een gezondheidscheck aan de poort heeft niet veel zin, want dan heeft een deelnemer diens antwoord al klaar. Beter is het om dit enkele uren voor aanvang van het event thuis te vragen, bijvoorbeeld via de Close-app die voor de testevenementen is gebruikt. Ook het installeren van de coronamelder is een waardevolle toevoeging. 

Politiek aan zet
Nu is de politiek aan zet. De betrokken partijen van Fieldlab Evenementen hopen dat de matrix wordt opgenomen in het openingsplan zodat organisatoren weer zelf aan de knoppen kunnen draaien. De evenementenbranche is erbij gebaat indien de anderhalve meter afstand kan worden losgelaten zodat de capaciteit per evenementen omhoog kan. Of dit op korte termijn kan, is afwachten. De resultaten zijn in ieder geval hoopgevend. 

Tags: Fieldlab Evenementen Onderzoek Testevenementen coronaproof
Algemene voorwaarden | privacy statement