Ga een diepere dialoog met je deelnemers aanVeel bedrijven en organisaties grijpen hun event aan om de stemming onder stakeholders te peilen en hen mee te laten praten over aanstaande beslissingen. Met de dialoogtool ConsensIQ van Dagvoorzitter.nl kunnen bedrijven en organisaties tijdens hun event samen met de deelnemers, inschattingen maken, beslissingen nemen, dilemma’s bespreken, mogelijkheden aftasten en invalshoeken bekijken.

Jan-Jaap In der Maur en zijn compagnon Hans Etman van Dagvoorzitter.nl gaan al heel wat jaren mee in de branche. Jan-Jaap zag onder andere de opkomst van interactieve tools voor stemrondes en peilingen. In sommige gevallen leverden deze tools echter wat beperkingen op. “De tools werken an sich prima, maar het grote nadeel is dat slechts een percentage van de stemmers gehoord wordt. Bij de huidige votingsystemen kan een bescheiden, enkelvoudige meerderheid van bijvoorbeeld 33% procent bepalen welke keuze er wordt gemaakt. Terwijl 67% van de stemmers een andere mening heeft waar na de stemming geen gehoor meer aan wordt gegeven. Er is geen consensus, met als gevolg dat er weinig draagvlak voor de beslissing is. De brexit is daar een mooi voorbeeld van. Deze is met een kleine meerderheid van de stemmen gekozen, wat betekent dat bijna de helft niet achter deze keuze stond.”

DYNAMISCHE STEMRONDES
Samen met PresentersWall ontwikkelden Jan-Jaap en Hans het web based programma ConsensIQ. In tegenstelling tot de reeds bestaande tools die veel tijd kosten en de focus leggen op de techniek, is ConsensIQ makkelijk in gebruik. “Deelnemers krijgen een link toegestuurd die zij openen op hun telefoon. Voor elke vraag zijn 100 punten te verdelen en die verdeling is voor iedereen te volgen op het scherm. Tijdens het proces wordt twijfel gestimuleerd met als doel om voortschrijdend inzicht boven tafel te halen, want dan wordt de dialoog verdiept en komt de groep tot een betere uitkomst. Daarom is de stemming ook dynamisch; deze blijft voortdurend open zodat de deelnemers gaandeweg het proces hun mening bij kunnen stellen. Na de eerste stemronde of later in het proces kan ervoor worden gekozen om de laagste score te laten vervallen. De betreffende stemmers krijgen dan eerst nog de mogelijkheid om een pleidooi voor hun keuze te voeren en hun stemoptie redden. Die optie krijgt of dan extra punten of komt definitief te vervallen. Is dat laatste het geval, dan krijgen die betreffende stemmers hun punten terug om deze over de overige opties te verdelen. Door ‘afvallers’ mee te laten stemmen over de volgende stap, creëer je een breder draagvlak.”

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Voor de moderator biedt ConsensIQ interessante opties. “De begeleider van het proces kan heel makkelijk een programma samenstellen, de volgorde van de vragen omgooien, vragen toevoegen of weghalen en beeld uploaden, zowel vooraf als tijdens het event. Je kunt bijvoorbeeld na een stemronde de deelnemers de telefoon laten wegleggen om het onderwerp in groepjes te bespreken, of om een spreker of een filmpje te laten zien, om hen vervolgens opnieuw te laten stemmen. Hierdoor krijg je een levend stemresultaat, je ziet de nuances en bewegingen.”

MULTI INZETBAAR
De app kan voor live, online of hybride events worden gebruikt. “Je kunt het inzetten voor een managementoverleg voor 8 personen, maar ook voor een ledendag met 5.000 deelnemers. Je kunt stakeholders met elkaar het gesprek aan laten gaan, of je medewerkers laten meepraten over de koers van het bedrijf of een nieuwe investering. Je kunt daar zelf duidelijke kaders bij stellen zoals budget, time to market of de lanceringsdatum. Door je medewerkers erbij te betrekken maak je gebruik van hun kennis en kunde en kun je nuances aanbrengen. Laat je hen eens de belangrijkste criteria voor een nieuw product of dienst selecteren. Dan zul je zien dat de aspecten die het meest voor de hand liggen ineens minder belangrijk blijken. Ook wanneer de groep geen kennis heeft maar welhet onderbuikgevoel laat spreken, komt daar zeer waardevolle informatie uit. Of zet het in om morele kwesties te bespreken. Met de tool komen verschillende zienswijzen aan bod. In feite kun je ConsensIQ bij elk proces inzetten, van idee-ontwikkeling tot uitvoering.”

CERTIFICAAT
Bedrijven en organisaties kunnen zelf met ConsensIQaan de slag tijdens een event, al dan niet onder begeleiding van een dagvoorzitter of gecertificeerde medewerkers. “Je leert dan hoe de tools zowel technisch als creatief in kunt zetten. De KNVB, een van onze funding partners, gaat er op korte termijn mee werken en gaat nu zelf een aantal mensen opleiden. Maar net als bij andere tools geldt dat je goed moet nadenken over hoe je ConsensIQ inzet. Het heeft alleen nut als er ook echt iets te winnen valt en je moet de betrokkenheid van de deelnemers ook echt willen horen én meenemen in je uiteindelijke besluit. Alleen dan profiteer je van de kennis van je publiek en kun je gedragen beslissingen nemen.”

Meer informatie vind je op consensiq.nl. 

Auteur: Sofie Fest

Tags: Online tools Interactie Hybride events Online events Dagvoorzitter.nl Jan-Jaap In der Maur
Dagvoorzitter.nl
Saturnusstraat 24
1431 XM
Aalsmeer
nederland

Algemene voorwaarden | privacy statement