Lockdown en online events, een zegen voor introverten?Het lijkt alweer een een jaar geleden sinds ons land medio maart in lockdown ging. Veel mensen  stapten - voor zover mogelijk – over op thuiswerken en er werden massaal accounts voor Zoom, Jitsi en Microsoft Teams aangemaakt. De lockdown bracht ook een zeer interessant fenomeen aan het licht. Introverte mensen leken beter om te kunnen gaan met de lockdown dan extraverte mensen. De vraag rees of zij dan ook de voorkeur geven aan online events.

Illustraties: Jacobien Vermande www.bienerbij.nl

Uit de vele artikelen die onder andere op internet zijn verschenen, worden de verschillen tussen introverte extroverten duidelijk uiteengezet. Over het algemeen krijgen extraverte mensen energie van prikkels uit hun omgeving en van interactie met andere mensen. Introverte mensen geven juist de voorkeur aan een-op-een contact en hebben tijd en ruimte voor zichzelf nodig om op te kunnen laden. 

Mensen kun je overigens niet zo makkelijk in het hokje introvert of extravert plaatsen. Maar liefst 30 tot 50 % van de mensen is introvert of neigt qua persoonlijkheid op een aantal vlakken naar introvert. Binnen het spectrum van introvertie spelen vier elementen een rol. De introverte kenmerken bij een persoon kunnen bij een of meer van die vier elementen opspelen. Wanneer je naar de sociale kant kijkt, geven introverte mensen de voorkeur aan kleine groepen, contact met mensen die ze kennen en een-op-een contact. Small talk? Nee, bedankt, zij gaan liever de diepte in. Bij de angstige introvert gaat dit een stapje verder, die voelt zich gewoon echt niet op z'n gemak in grote gezelschappen. Een derde element is de denkkant. Introverte mensen hebben de behoefte om na te denken, zeker als hen om input wordt gevraagd. Ook dagdromen en zelfreflectie hoort daarbij. Dit geldt ook voor terughoudende introverte mensen, die eerst alles willen verwerken voordat ze handelen.

Online events
Introverte mensen switchen vanwege hun voorkeur voor rust over het algemeen makkelijker naar thuiswerken dan extraverte mensen. Ook social disancing kan voor introverte mensen dus een verademing zijn, terwijl extraverte mensen sneller het contact met de buitenwereld missen. Je zou dan verwachten dat introverten de stap van live naar online events makkelijker en dus prettiger vinden van mensen met een extraverte persoonlijkheid. Volgens Juup Laarman-de Kanter, docent Creativiteit en Conceptontwikkeling bij Hogeschool Utrecht en eigenaar van Juups, zijn bepaalde elementen van online events zeker fijn voor introverte mensen. "Bij een live event vinden introverte mensen het prettig wanneer zij van tevoren precies weten wat het doel en het thema van de bijeenkomst is, wat er van hen wordt verwacht en met welke tools er gewerkt gaat worden. Ook een vooraf bekendgemaakte deelnemerslijst helpt bij het voorbereiden op het event. Net als bij live event is dit ook bij online events prima te realiseren. Bovendien kun je bij online events je eigen moment van deelname kiezen."Actieve deelname

Tijdens het online event is het belangrijk om iedereen aan het woord te laten. Het kan zijn dat introverte mensen daar iets meer in gestimuleerd moeten worden en dat is iets wat je mee moet nemen in je design. "Door bijvoorbeeld iedereen zichzelf te laten voorstellen aan de hand van je koffiemok laat je alvast iedereen aan het woord. Bovendien verlaagt het de drempel voor een verdere actieve deelname aan het event." Wat introverte mensen ook zeker kunnen waarderen, is wanneer de beschikbare tijd efficiënt wordt ingezet. "Geef vooraf aan wat de intentie is en de gewenste uitkomst en besteed niet te veel aandacht aan trivia. De aandachtspanne is bij online events sowieso korter, dat geldt ook voor extraverte mensen."

Groepsverband
Werken in groepsverband geeft zoals introverte als extraverte mensen de kans om een bijdrage te leveren en dat kan gelukkig ook prima online gefaciliteerd worden. Net als het gebruik van whiteboard-programma's zoals Miro waarbij iedereen de kans krijgt om een bijdrage aan het geheel te leveren. "Maak daarbij duidelijk onderscheid tussen individuele tijd en samenwerktijd. Is er bijvoorbeeld straks nog tijd om op een idee te broeden of moet het meteen in groepsverband gepresenteerd worden?" Ten slotte is het voor zowel introverte als extraverte mensen prettig wanneer het programma van een online event niet de hele dag is volgepland. "Introverte mensen hebben tussendoor behoefte aan rust en reflectie, maar ook extraverte mensen kunnen vanwege die kortere aandachtspanne een pauze tussendoor wel waarderen."

Netwerken
Bij live events is het netwerken een belangrijk element, maar introverte mensen vinden het niet altijd even prettig om met onbekende mensen over koetjes en kalfjes te praten. Bij online events kan het nog lastiger zijn om dit spontaan op gang te brengen, zeker gezien de sociale drempel om af te haken veel kleiner is. "Door bijvoorbeeld networktables in te zetten kun je deelnemers een-op-een matchen op basis van hun interesses. Die interesses achterhaal je door de juiste vragen te stellen. Extraverten vinden het sowieso leuk om contacten te leggen en introverten kunnen dan meteen op basis van de gezamenlijke interesses het gesprek aangaan."Tags:
Algemene voorwaarden | privacy statement