Trends voor het nieuwe jaar: Duurzaamheid, menselijk contact en locaties met karakterWat mogen we in 2020 verwachten op het gebied van zakelijke bijeenkomsten? Wij vroegen een aantal spelers uit de branche naar hun mening en visie.

Linda Kerkhoven, Linda op Locatie

"Welke locaties zijn trend of in trek en gaan we meer zien in 2020? Ik denk vooral locaties met karakter. Als je karakter toont, ben je niet doorsnee, blijf je plakken en wordt er over je gepraat. Dit wil je als locatiehouder maar ook als boeker van meetings, dus daar hebben we een match. Denk eens na over het unieke karakter en de bijbehorende eigenschappen van jouw locatie. Doe niet van alles een beetje, maar maak een keuze en dan graag nog een schepje er bovenop. Het dna van jouw locatie moet overal voelbaar zijn. In de inrichting, in je aanbod van arrangementen op de website, op social media en jouw medewerkers dragen het ook. Jouw klanten kiezen voor karakter omdat het past bij hun bedrijf, themabijeenkomst, visie of er is een praktische of andere overweging. Ze wilden misschien gewoon een keer iets anders? Ze kiezen voor jouw locatie omdat het dan klopt en daardoor is de kans groot dat je volledig voldoet aan de verwachting. Overtref je die verwachting, dan ben je onderwerp van gesprek 's avonds aan de keukentafel, de volgende dag op kantoor en op social media. Mond-tot mond-reclame noemden we dat toch?

Op naar een k-jaar* ;)"
*karaktervol jaar

Samira Salman, EventGoodies

"Duurzaamheid is al een tijdje een belangrijk topic. Wat mij opvalt is dat het vaak bij een klein onderdeel blijft, als een leuk extraatje. Of als eenmalig thema. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat we met z'n allen veel te lang gewacht hebben met stappen ondernemen. Ik verwacht daarom dat mensen duurzaamheid nog serieuzer nemen en structureel zorgen dat evenementen een kleinere footprint krijgen. Niet omdat het een trend is, maar omdat het moet. Verder begint influencer marketing lang-zaam bekender te worden in de eventbranche. Of bedrijven het al volledig gaan omarmen, is nog afwachten. Daarvoor zijn er denk ik meer voorlopers nodig die als inspiratie kunnen dienen voor anderen. Tot slot verwacht ik dat organisatoren zich nog beter inzetten om hun evenement toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Persoonlijk hoop ik dat we niet alleen maar inzetten op een inclusiever evenement, maar ook diverser. In alle opzichten. Hoe diverser, hoe interessanter! Maar om een concreet voorbeeld te geven: er mogen wel meer vrouwen op het podium staan."

Jan-Jaap In der Maur, Dagvoorzitter.nl

"De trend die ik zie is 'terug naar menselijk contact'. Natuurlijk blijven we gebruik maken van event-tech en worden daar de mogelijkheden alleen maar groter. Maar ik zie dat de techniek (gelukkig) meer in een dienende rol komt en dat er steeds minder techniek ingezet wordt 'om de techniek'. Een eventdesigner zei onlangs tegen me: "Ik kan technisch alles maken op een podium: watervallen, hologrammen, noem maar op. Maar ik weet niet hoe ik mensen met elkaar in gesprek krijg ... en dat is natuurlijk wel waar het echt om gaat." In het verlengde van die trend - of aan de basis daarvan; het is maar net hoe je het bekijkt - zie ik een verschuiving naar co-creatie: van 'luisteraar' verschoof de bezoeker al naar 'deelnemer'. En nu wordt de deelnemer steeds meer 'mede-vormgever' van het event. Het merk/de organisator gaat actief samenwerken met de deelnemer, die daarmee nog meer ver-bonden raakt met het evenement."

Ingrid Rip, eigenaar bureau RREM

"Ik spreek langzaam maar zeker meer mensen die veel beter nadenken over doelgroepen, stakeholders en wat ze willen bereiken met hun event. Bij corporates speelde dat al wat langer, nu is het ook een topic voor verenigingen. Ze moeten immers allemaal inspelen op wensen en behoeftes van hun leden, partners en sponsoren. Goed nadenken over hoe je een bijeenkomst of congres vormgeeft, wordt langzaam aan belangrijker. Zeker als je bedenkt dat lidmaatschappen van vereni-gingen en deelnemersaantallen aan congressen onder druk staan. Event Design is dus echt here to stay!"

Riemer Rijpkema, directreur CLC-VECTA

"Mijn verwachtingen zijn dat de kracht van LinkedIn en andere social media in (personal)content, met name creatieve content en gaming, verder zal toenemen. En online reputatiemanagement wordt een steeds belangrijkere factor. Interessant is ook hoe de inzet van separate oplossingen als audience engagement, bezoekersregistratie en netwerkapps, in relatie tot een keuze voor meer all-in-one solutions, zich binnen de markt van vakbeurzen en con-gressen gaat ontwikkelen. Een belangrijke trend is verder dat marketing, communicatie en sales als disciplines in elkaar aan het groeien zijn. De noodzaak van deze bundeling van kennis en expertises wordt onderkend en door de klant gevraagd. Sales maakt de afgelopen jaren al een ont-wikkeling door, maar er wordt nu echte relevantie van jou als gesprekspartner gevraagd. Dit houdt in dat je echt onder-scheidend moet zijn en dient te investeren in kennis van je klant en de klant van jouw klant. Dat big data hierbij, en vooral ook de kwaliteit van die data, steeds belangrijker wordt, spreekt voor zich. Verder geloof ik dat duurzaamheid en sociale betrokkenheid nog vanzelfsprekender worden. Je hoort als onderneming met je team bij te dragen aan het milieu, op te treden tegen verspilling en te laten zien dat je sociaal involveert. Mijn verwachting is dat het over enkele jaren die ondernemingen die hier niet aantoonbaar in hebben geïnvesteerd, gaat tegenwerken."

Rutger Bremer, Chief Executive Officer MOMICE

"Het wordt voor organisatoren steeds lastiger om hun doelgroep naar events te krijgen. Dat komt mede door een ontbrekende overkoepelende strategie van events. Veel events worden ad-hoc georganiseerd. Met alleen een 'inspirerende' spreker op het podium ga je het in 2020 niet meer redden. Er moet meer vanuit de ambities van de doelgroepen geredeneerd worden om meetbare doelstellingen, een heldere propositie en een programma samen te stellen dat de doelgroep interesseert. Naast een goed programma dienen events zo ontworpen te worden dat er waardevolle ont-moetingen kunnen ontstaan. Deze richting is alleen mogelijk als marketing-, communicatie- en eventcollega's met elkaar gaan samenwerken. Een trend die al wel wat voorlopers ingezet hebben, maar waar nog veel andere organisaties naartoe gaan groeien."

 

 

NB: Het auteursrecht op de content op deze website en in de (online) magazines wordt door de uitgeverij voorbehouden.


Tags:
Algemene voorwaarden | privacy statement