MVO Nederland en De Groene Zaak gaan samenMVO Nederland en De Groene Zaak bundelen de krachten om de omslag naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie sneller te realiseren, met als basis de Sustainable Development Goals (SDGs). Door het samengaan van de twee organisaties worden 2.500 duurzame ondernemers in één krachtig netwerk verbonden. Middels het matchen van vraag en aanbod en het wegnemen van barrières in onder andere wetgeving speelt de nieuwe combinatie een stuwende rol in de transitie naar duurzame economie.

Drijfveer is een gedeeld gevoel van urgentie, bijvoorbeeld over het klimaat, en de kansen van duurzaam ondernemen voor de toekomst, zowel voor de economie, de samenleving als het milieu. Marjolein Demmers, directeur van De Groene Zaak: “In 2016 zijn er ambitieuze doelen vastgesteld voor een duurzame energievoorziening en een circulaire economie. Ondernemers zijn aan de slag om innovaties en oplossingen in de praktijk te brengen. Daarbij zijn zij gebaat bij spelregels die de businesscase voor verandering versterken. We verbinden ondernemers, de wetenschap én de overheid, om samen de omslag te versnellen.”

Eind juni hebben beide organisaties een formeel besluit genomen over de samenwerking. In de komende maanden wordt deze concreet uitgewerkt. De intentie is om per 1 januari 2018 de organisaties volledig te integreren. In de praktijk werken MVO Nederland en De Groene Zaak nu al intensief samen. Zij nodigen ondernemers met ambities op het gebied van duurzaam ondernemen van harte uit om zich aan te sluiten.

Onder andere Antropia is trouwe partner van beide platforms en lid van de koplopersgroep. “Ik vond het een eer om namens Antropia zitting te nemen in de koplopersgroep en een bijdrage te mogen leveren in de onderzoekende fase richting een samenwerking. MVO Nederland en De Groene Zaak werken beiden aan hetzelfde doel met dezelfde doelgroep en kunnen elkaar hierin alleen maar versterken”, zegt Eric van Veluwen, mede-eigenaar Antropia, Cultuur- en Congrescentrum. “Door het samengaan van de twee organisaties worden 2.500 duurzame ondernemers in één krachtig netwerk verbonden. Middels het matchen van vraag en aanbod en het wegnemen van barrières in o.a. wetgeving speelt de nieuwe combinatie een stuwende rol in de transitie naar een duurzame economie.”